تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401

تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401

تغییرات کتب درسی ویژه کنکور 1401
(به همراه امکان دانلود پی دی اف کتب درسی)

*تاریخ به روز رسانی 15شهریور  1400*

22مرداد (  کلیه تغییرات کتاب ها تکمیل شد )

هرساله دفتر تالیف کتب درسی یک سری تغییرات در کتاب های درسی ایجاد میکند

از این تغییرات در کنکور همان سال سوال طرح میشود ، و چناچنه دانش آموزان مسلط به این تغییرات نباشند چندین سوال از کنکور رو از دست میدهند

از طرفی  دیگر چون این تغییرات جدید هستند ، منبع خوبی برای سوال در کنکور است .

در این مقاله توضیح میدیم که کدام کتاب ها برای کنکور 1401 تغییر زیادی داشتند؟ کدام کتاب های تستی کنکور 1400 را می توانید برای کنکور 1401 هم استفاده کنید؟ تغییر کتاب های درسی در کنکور 1401 نسبت به 1400 به چه صورت خواهد بود ؟

 توجه ⇐ برای دریافت پی دی اف کتاب های درسی 1402-1401 بر روی عکس کتاب مورد نظر کلیک کنید


  •  دوازدهم (دروس عمومی )

فارسی دوازدهم : این کتاب در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است

دین و زندگی دوازدهم : صفحه ۸۶ کتاب چاپ جدید در این بخش تغییر داشته.

عکس کتاب جدید 

عکس کتاب قدیم

انگلیسی دوازدهم : کتاب درسی انگلیسی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

عربی دوازدهم : کتاب درسی عربی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته  اندکی تغییر داشته 

ولی نیاز به خرید کتاب جدید نیست

اسلوب حصر رو حذف کردن ولی مثالشو حذف نکردن

پس اسلوب حصر رو بخونید ، یعنی کتاب تغییری نکرده

 دوازدهم (تخصصی تجربی)

فیزیک دوازدهم : کتاب درسی فیزیک دوازدهم تجربی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است

 

زیست دوازدهم : در بررسی هایی که من کردم یک بیشتر بدانید در صفحه ۶۰ اضافه شده
+صفحه ۵۶

نیاز به تغییرکتاب کمک درسی نیست 

 

شیمی دوازدهم :

کتاب درسی شیمی دوازدهم در یک حرف تغییرات داشته 

تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است

نیاز به تعویض کتاب درسی نیست

 

ریاضی دوازدهم : کتاب درسی ریاضی دوازدهم تجربی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است


دوازدهم (تخصصی ریاضی)

فیزیک دوازدهم : کتاب درسی فیزیک دوازدهم ریاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است

 

هندسه دوازدهم : این کتاب هیچ تغییری نداشته است و نیاز به تغییر کتاب نیست

حسابان دوازدهم : این کتاب هیچ تغییری نداشته است و نیاز به تغییر کتاب نیست 

ریاضیات گسسته دوازدهم : کتاب درسی گسسته دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

شیمی دوازدهم : کتاب درسی شیمی دوازدهم در یک حرف تغییرات داشته 

تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است

نیاز به تعویض کتاب درسی نیست


دوازدهم (تخصصی انسانی)

 جامعه شناسی دوازدهم : کتاب درسی جامعه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

علوم وفنون دوازدهم : کتاب درسی علوم و فنون دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

  

 دین و زندگی دوازدهم  : این کتاب تغییراتی اندک داشته است.
۲صفحه 

فایل تغییرات : https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/taghirat-dini-12.pdf

 

عربی دوازدهم : تغییرات نداشته است 

 

ریاضی و آمار دوازدهم : کتاب درسی ریاضی و آماردوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

جغرافیا دوازدهم : کتاب درسی جغرافیا دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

تاریخ دوازدهم : کتاب درسی تاریخ دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

فلسفه دوازدهم : این کتاب تغییرات زیادی داشته است.

فایل تغییرات : https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/falsafe-0.pdf


یازدهم (دروس عمومی )

 

فارسی یازدهم :

ص ۳۸
۱۲۲ زه آب شده زهاب

۱۶۰ وزر میشه سختی و عذاب ، گناه

۱۶۰ کران میشه ساحل ،کنار ،طرف، جانب
۱۶۶حرب : جنگ و نزاع
ادب یازده

* نیازی به خرید کتاب جدید نیست.

 

دین و زندگی یازدهم : دینی ۱۱صفحه ی ۸۸
در خط اول
دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت کنید

 

انگلیسی یازدهم : کتاب انگلیسی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

عربی یازدهم : هیچ تغییری نکرده است و نیازی به خرید کتاب جدید نیست


یازدهم (تخصصی تجربی)

فیزیک یازدهم : هیچ تغییری نکرده است و نیازی به خرید کتاب جدید نیست

زیست شناسی یازدهم


صفحه 29

مشخص شدن بخش های بیرونی، میانی و درونی

به شدت مهم است و سوالات خوبی از آن طرح میشود.

صفحه 40

مشخص کردن مجرای هاورس

بهتر است کتاب کمک درسی تعویض شود 

شیمی یازدهم : کتاب شیمی یازدهم در یک حرف تغییرات داشته اما نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

تغییر:  NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)

ریاضی یازدهم : کتاب ریاضی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است

زمین شناسی یازدهم :

نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

ص ۱۲ حذف کلمه ی #اوایل که قبل از کربونیفر اومده


ص ۳۴ : چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده میشود: سختی زیاد الماس

ص۴۸ : در شهرهایی که نزدیک سواحل دریا هستند پایین آمدن سطح ایستایی چه مشکلاتی ایجاد میکند ؟

ص ۹۵ : مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل ، توصیف کرده است.


ص ۱۰۰: تشکیل رگه های معدنی ، آهن رو حذف کنید

 

یازدهم تخصصی ریاضی

فیزیک یازدهم :  این کتاب تغییراتی نداشته است.

حسابان یازدهم : این کتاب هیچ تغییری نداشته است و نیاز به تغییر کتاب نیست

هندسه یازدهم : این کتاب هیچ تغییری نداشته است و نیاز به تغییر کتاب نیست

آمار و احتمال یازدهم : کتاب آمار و احتمال یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

شیمی یازدهم : کتاب شیمی یازدهم در یک حرف تغییرات داشته اما نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

تغییر:  NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)

زمین شناسی یازدهم : نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

ص ۱۲ حذف کلمه ی #اوایل که قبل از کربونیفر اومده


ص ۳۴ : چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده میشود: سختی زیاد الماس

ص۴۸ : در شهرهایی که نزدیک سواحل دریا هستند پایین آمدن سطح ایستایی چه مشکلاتی ایجاد میکند ؟

ص ۹۵ : مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل ، توصیف کرده است.


ص ۱۰۰: تشکیل رگه های معدنی ، آهن رو حذف کنید


یازدهم (تخصصی انسانی) 

علوم و فنون یازدهم : کتاب علوم و فنون یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

دین و زندگی یازدهم :این کتاب تغییراتی اندک داشته است.
۶صفحه

فایل تغییرات : https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/dini-11-ensani-tt.pdf

عربی یازدهم : کتاب عربی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

ریاضی و آمار یازدهم:این کتاب هیچ تغییری نکرده است نیازی به خرید کتاب و کتاب کمک درسی جدید نیست

جامعه شناسی یازدهم : کتاب جامعه شناسی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

روان شناسی یازدهم : حدود ۱۷ صفحه تغییرات داشته است.

فایل تغییرات :https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/ravann.pdf

فلسفه یازدهم : کتاب فلسفه یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

تاریخ یازدهم : تاریخ یازدهم
این کتاب تغییرات اندک داشته است و نیاز به کتاب جدید نیست 

جغرافیا یازدهم : کتاب جغرافیا یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد


دهم (دروس عمومی )

فارسی دهم : فارسی دهم که در همه ی رشته های انسانی و تجربی و ریاضی مشترک است فقط یک تغییر ریز داشته است.

و آن هم جابه جا شدن فصل ۲و ۴ است. این تغییر فقط برای کسانی که آزمون های آزمایشی شرکت خواهند کرد مهم است.

نیازی به خرید کتاب درسی ادبیات دهم چاپ جدید نیست

 

عربی دهم : کتاب عربی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

انگلیسی دهم : کتاب انگلیسی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

 

دین و زندگی دهم : کتاب دین و زندگی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد


دهم (تخصصی تجربی)

زیست دهم : نیاز به تعویض کتاب و کمک درسی هست و باید هردو رو حتما تهیه کنید . چاپ سال 98 باشن حتما یا قید شده باشه ویژه کنکور 1401

 

شیمی دهم : کتاب شیمی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تغییرات زیادی داشته و نیاز به تعویض کتاب کمک درسی هست

حذف شدن معادله ی E=MC² بزرگترین لطف طراح به شما بود

 (اگه منبعتون مبتکران ویژه 99 و1400 بود تغییرات مشخص شده و نیازی به تعویض نیست )

فیزیک دهم :تغییرات زیادی داشته ( آسون تر شده و حذفیات داره)

نیاز به تغییرات کتاب کمک درسی هست

ریاضی دهم : کتاب ریاضی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است


دهم (تخصصی ریاضی) 

فیزیک دهم: تغییرات : زیاد ( آسون تر شده و حذفیات داره)

https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/fizik-dahom-riyazi.pdf

 

هندسه دهم : این کتاب هیچ تغییری نداشته است و نیاز به تغییر کتاب نیست

 

ریاضی دهم : کتاب ریاضی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است 

شیمی دهم : کتاب شیمی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تغییرات زیادی داشته و نیاز به تعویض کتاب کمک درسی هست 

حذف شدن معادله ی E=MC² بزرگترین لطف طراح به شما بود

 (اگه منبعتون مبتکران ویژه 99 و1400 بود تغییرات مشخص شده و نیازی به تعویض نیست )


دهم (تخصصی انسانی) 

علوم و فنون دهم : این کتاب تغییرات جزئی داشته است

تغییرات : https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/olomfonon.pdf

دین و زندگی دهم : کتاب دین و زندگی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

عربی دهم : بدون تغییرات 

ریاضی و آمار دهم : فصل یک این کتاب حذف شده است ( عبارت های جبری) اما در کنکور سوال اومد ازش) 

#پیشنهاد :کتابی بخرید که شامل این فصل باشه ، چون به سایر فصل ها مرتبطه 

جامعه شناسی دهم : اغلب بخش های کتاب تغییر کرده است.

فایل تغییرات : https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/jamee-10.pdf

اقتصاد دهم :کتاب اقتصاد هیچ تغییری نکرده است. نیازی به خرید کتاب و کتاب کمک درسی جدید نیست.

منطق دهم :صفحات زیر تغییر اصلی و مهم اند . نزدیک به ده صفحه تغییرات مهم دارد

سایر تغییرات اهمیتی ندارد.

۷
۲۸
۲۹
۳۴
۳۶
۴۲
۶۱
۸۹

فایل تغییرات : https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/maantegh.pdf

تاریخ دهم : تاریخ دهم
این کتاب تغییرات زیادی داشته است.

فایل تغییرات :

https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/tarikh-0.pdf

 جغرافیا دهم : این کتاب تغییراتی داشته است
فایل تغییرات https://cdnfa.com/ketabbist/574c/uploads/konkor1400/joghrafiya.pdf

 

*به محض مشخص شدن هر درس مقاله بروزرسانی خواهد شد*

کل تغییرات در یک نگاه

امیدوارم براتون مفید بوده باشه

منبع : پایگاه کتاب‌های درسی

نویسنده : هانیه خوش مرام

ارسال نظر
(بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد)
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - لطفا فارسی بنویسید.
  • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
  • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد