حریم خصوصی

سیاست حفظ حریم خصوصی

  1. حریم خصوصی کاربر برای کتاب بیست بسیار مهم است. در کتاب بیست چند نکته مهم در این مورد وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم.

  2. کتاب بیست از شما اطلاعات شخصی درخواست نمی کند مگر برای ارائه بهتر خدمات و بهتر شدن محصول.

  3. ما اطلاعات شخصی شما را در اختیار شرکت و یا شخص دیگری قرار نخواهیم داد.

چه اطلاعاتی توسط کتاب بیست ذخیره می شود و چرا؟

 فروشگاه اطلاعاتی از قبیل نام کامل، ایمیل، شماره تماس و آدرس را ذخیره می کند. ما به این اطلاعات جهت تایید هویت و ارائه خدمات به شما نیاز داریم.

  • توجه داشته باشید که موارد فوق ثابت نیستند و ممکن است در هر زمان که لازم باشد تغییر، حذف و یا موارد جدیدی اضافه شود.

بازخوردها