راهنمای استفاده از کد تخفیف (کارت هدیه)

آموزش نحوه استفاده از کد تخفیف (کارت هدیه)

شما با رعایت موارد ذیل می توانید مبلغ هدیه را به صورت تخفیف بر روی فاکتور دریافت نمایید.

نکات مهم در زمان ثبت سفارش 

1-سبد خرید شما می بایست فقط شامل کتاب یا کالای مشخص شده در بن باشد.

2-سبد خرید نباید شامل کالاهای تخفیف خورده و فروش ویژه باشد.

3-مبلغ نهایی فاکتور می بایست بیشتر از مبلغ حداقل مشخص شده بر روی کارت هدیه باشد.

3-کد تخفیف نوشته شده بر روی کارت یا ارسال شده توسط پیامک  را در قسمت کد تخفیف حتماً وارد نمایید.

4-در صورت وجود مشکل می توانید در ساعت اداری با شماره پشتیبانی سایت کتاب بیست تماس حاصل نمایید.

مراحل ثبت کارت هدیه

1-انتخاب کتاب با رعایت موارد بالا در سبد خرید

2-زدن دکمه تایید سفارش و وارد شدن به مرحله بعدی خرید

3-انتخاب شیوه ارسال کالا و نشانی و زدن دکمه ادامه ثبت سفارش

افراد ساکن در همدان نحوه ارسال را از طریق پیک درون شهری انتخاب نمایند تا کتاب فوری (یک ساعته ) برای آنها ارسال گردد.

4-وارد کردن کد تخفیف در کادر مربوطه و زدن اعمال کد در این مرحله می بایست کد در فاکتور اعمال شده باشد

7-پرداخت نهایی و اتمام خرید.

نظرات