باشگاه مشتریان

این فروشگاه در راستای قدردانی و ایجاد رضایت حداکثری مشتریان وفادار اقدام به ایجاد باشگاه مشتریان و ارائه خدمات ویژه در قالب کارت های عضویت به این مشتریان نموده است 

هر مشتری با رسیدن به سقف خرید 200 هزار تومان کارت عضویت خود را دریافت می نماید و در طول عضویت با افزایش میزان خرید نوع کارت و خدمات او ارتقاء خواهد یافت

کارت های عضویت 

عضویت معمولی

عضویت +

عضویت2+

سیلور

گلد

تعدادی از این خدمات عبارت است از

1-ارسال رایگان(تعداد ارسال در ماه با توجه به نوع کارت اطلاع رسانی خواهد شد)

2-تخفیف دائمی ویژه خرید کتاب های کمک آموزشی(درصد تخفیف با توجه به نوع کارت در زمان دریافت کارت اطلاع رسانی خواهد شد)

3-تخفیف دائمی ویژه خرید کتاب های عمومی(درصد تخفیف با توجه به نوع کارت در زمان دریافت کارت اطلاع رسانی خواهد شد)

4-تخفیف دائمی ویژه خرید لوازم التحریر(درصد تخفیف با توجه به نوع کارت در زمان دریافت کارت اطلاع رسانی خواهد شد)

5-ارسال کادو تولد 

6-تخفیف و هدیه های مناسبتی

نظرات